ข่าวรับสมัครบุคลากร

ประกาศ เรื่อง แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (จ้างเหมาบริการ) ตำเเหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์