ประกาศ โรงพยาบาลกาบังเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มที่ 2)

ประกาศ โรงพยาบาลกาบังเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มที่ 2)