ประกาศนโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลกาบัง ปีงบประมาณ 2564