โรงพยาบาลขอประกาศปิดบริการนอกเวลา วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ และรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยคลอดเท่านั้น…