ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

       โรงพยาบาลกาบัง อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลา 40 กิโลเมตร ก่อตั้ง มื่อวันที่  9  มิถุนายน  2538 บนเนื้อที่ 39 ไร่ 25 ตารางวา ให้บริการเฉพาะ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน  และเมื่อ ปี 2541 ได้ขยายเป็นโรงพยาบาล รพช.ขนาด 10 เตียง และขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง  ในปี 2546 โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลมาแล้ว 5 ท่าน และผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ  นพ.ซำซูดิน  ดายะ