ประกาศ โรงพยาบาลกาบังเลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มที่ 2)