ประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca ( เข็มที่ 2 เร็วขึ้น)