บริการฉีดวัคซีน ที่ตาดีกาคลองตำบล ม.2 คลองน้ำใส ตำบลบาละ