นพ.ซำซูดิน ดายะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง เปิดบริการ ” ตู้กาบัง ปันสุข ” เพื่อแบ่งปันอาหารแห้งและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่ประชาชนชาวกาบังที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 ขอให้ท่านหยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน