จังหวัดยะลาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 3 ราย

จังหวัดยะลาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 3 ราย