ครบ 28 วัน ยะลาเปลี่ยนเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ ขอบคุณทุกความร่วมมือนะคะ

คำอธิบาย พื้นที่สีแดง/พื้นที่สีเขียว

หากพื้นที่ระบาด (สีแดง) มีการควบคุมโรคจนพบว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันครบ 28 วัน ก็จะยกระดับเป็นพื้นที่สีเขียว คือมีความเสี่ยงต่ำ เป็นหลักเกณฑ์ทางระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขค่ะ (ส่วนความเสี่ยงต่ำจะกำหนดเป็นสีเขียวหรือสีขาว ก็แล้วแต่แต่ละจังหวัดจะกำหนดให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายค่ะ)