….คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
…กำหนดเวลา เปิด – ปิดด่านข้ามเขตพื้นที่ จังหวัดยะลาใหม่..
………..ปิดด่าน  เวลา…..23.00 น…
………..เปิดด่าน เวลา….03.00 น…