โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
Previous
Next
โรงพยาบาลกาบัง

โรงพยาบาลกาบังได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตราฐาน HA ( Hospital Accreditation ) และได้รับการ Re-accreditation

IMG_20210323_085803

นพ.ซำซูดิน ดายะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล