โรงพยาบาลกาบัง

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

101 ห้องบัตร
102 จุดซักประวัติ
103 ห้องตรวจโรค 1
104 ห้องตรวจโรค 2
105 ห้องชันสูตร
106 แพทย์แผนไทย
107 เภสัชกรรม
108 ห้องจ่ายยา
109 ห้องเรียกเก็บ
110 ห้องรังสี
111 งานประกัน
112
113
114 ห้องคลอด
115 ทันตกรรม
116 อุบัติเหตุฉุกเฉิน
117 ฝ่าบริหาร
118
119
120 ผู้อำนวยการ
121 งานยุทธศาสตร์
122
123
124 หัวหน้าพยาบาล
125
126 ผู้ป่วยใน
127
128
129
130
131 ป้อมยาม