โรงพยาบาลกาบัง

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกาบัง
เลขที่ 205 หมู่ที่ 5
ตำบลกาบัง
อำเภอกาบัง
จังหวัดยะลา
95120
โทร 073239323 ห้องบัตร
โทร 073239201 ฝ่ายบริหาร
โทร 073239123 ห้องฉุกเฉิน
โทร 073239349 นเรนทร
โทร 073239200 ผู้อำนวยการ
โทรสาร 073239199