โรงพยาบาลกาบัง จังหวัดยะลา

ที่อยู่

205 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120

เบอร์โทรติดต่อ

ห้องเวชระเบียน       : 073-239-323
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน : 073-239-123
ห้องสั่งการวิทยุ        : 073-239-349
ห้องบริหารทั่วไป      : 073-239-201
ห้องผู้อำนวยการ     : 073-239-200

Email : kbhospital13806@gmail.com

เวลาเปิดรับบริการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00 – 16:30 น.

หลัง 16.30-8.00 น.รับเฉพาะคนป่วยฉุกเฉิน

เสาร์-อาทิตย์ รับเฉพาะคนป่วยฉุกเฉิน