ติดต่อเรา

รพ.กาบัง

โรงพยาบาลกาบัง จังหวัดยะลา

เลขที่ 205 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 

  • ห้องบัตร 073-239-323
  • ห้องฉุกเฉิน 073-239-123
  • ศูนย์สั่งการวิทยุ 073-239-349 
  • ฝ่ายบริหาร 073-239-201
  • ห้องผู้อำนวยการ  073-239-200