ผู้ตรวจราชการกระทรวงสธ. เขตสุขภาพที่ 12 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คปสอ.กาบัง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง ร่วมต้อนรับ นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะตรวจราชการและคณะนิเทศงาน รอบที่ 1 ปี 2561 พร้อมด้วย นพ.สงกรานต์ ไหมชุมคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน สสจ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสธ.ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ สนับสนุน แก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธฺภาพ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ โอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯให้เกียรติปลูกต้นการบูร ในบริเวณ รพ.กาบัง อีกด้วย