โรงพยาบาลกาบัง

งานเลี้ยงปีใหม่ 2561 พี่น้องชาวสาสุขกาบัง

 

งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2561 พี่น้องชาวโรงพยาบาลกาบัง 

นพ.ซำซูดินดายะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง ร่วมด้วยพี่น้องบุคลากรโรงพยาบาลกาบังได้จัดงานตอนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 และได้ร่วมกันอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและมีความสุขตลอดทั้งปี 2561 และพร้อมบริการสุขภาพให้พี่น้องชาวอำเภอกาบังให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคน