โครงการจิตอาสา อำเภอกาบัง

นายซำซูดิน ดายะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบังพร้อมเจ้าหน้าเเละหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอกาบังได้เข้าร่วมการเปิดพิธีโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานของอำเภอกาบัง ณ ลานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง เมื่อเสร็จการทำกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบังได้เเนะนำหน่วยงานต่างๆเเก่นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเละอื่นๆ

Scroll to Top