โรงพยาบาลกาบังขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกคนด้วยค่ะ

ทางโรงพยาบาลกาบังต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนช่วยบริจากเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรับมือและต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Scroll to Top