ออกจากบ้านทุกครั้ง โปรดสวมหน้ากากอนามัย

ออกจากบ้านทุกครั้ง โปรดสวมหน้ากากอนามัย

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มีคำสั่งหากชาวยะลา เดินทางออกนอกบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากากผ้าทุกคน

หากไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีความผิด โดนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

Scroll to Top