ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงานโรงพยบาลกาบัง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) จำนวน  1 อัตรา

 2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์  จำนวน  1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ…

Share on facebook
Scroll to Top