บริการตรวจเลือดหาโควิด 1 แสนชุด

จุฬาฯ คิดค้นและมอบนวัตกรรมตรวจหาเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 แสนชุด ให้แก่รัฐบาล พร้อมให้บริการประชาชน สำหรับตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรคเบื้องต้นแบบรวดเร็ว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบนวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นแบบรวดเร็ว “Chula COVID -19 StripTest Service” จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ จำนวน 100,000 ชุด เพื่อรัฐบาลนำไปให้บริการประชาชน ในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเป็นการเบื้องต้น โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา Chula COVID-19 Strip Test ชุดตรวจผลเลือดเพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่า หลังจากที่ได้ส่งมอบอุปกรณ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้ขอให้ทุกคนได้ช่วยกัน เพราะสิ่งต่างๆ ที่นำมามอบให้ จะทำให้การดูแลรักษาระบบสาธารณสุข สร้างความมั่นใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจุดประสงค์ในการมอบนวัตกรรมระบบตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 เบื้องต้น โดยตัว StripTest เป็นส่วนหนึ่งของระบบในการตรวจ หลังจากผ่านระบบการลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่านทาง Application 

ที่ http://covid19.thaitechstartup.org/  โดยจะเป็นการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะช่วยลดจำนวนประชาชนที่กังวลว่าเข้าข่ายเสี่ยงหรือไม่ เพราะหากทางเลือกในการตรวจของประชาชน คือ การเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างเดียว อาจจะรองรับได้ไม่เพียงพอ 

ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยมีการตรวจเลือดผลเป็นบวก ก็ส่งต่อให้ยังโรงพยาบาลต่อไป การคัดกรองผ่านระบบนี้จะช่วยได้มากขึ้น ซึ่งได้ขยายไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลจุฬาฯประมาณ 20 แห่งแล้ว  อักทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่ทำในเมืองไทยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการผลิต ทำให้ไทยสามารถพึ่งตนเองได้หมด 100% ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนในอนาคต

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ จุฬาฯ ให้ข้อมูลว่า Chula COVID-19 StripTest เป็นการคัดกรองเบื้องต้น ที่จะเสริมกำลังการตรวจในแบบ PCR ลดอัตราความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ และย่นเวลาการรู้ผล โดยเป็นการทดสอบอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันร่างกาย (Serology Test) ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี (IgG & IgM) ในเลือด ซีรัม หรือพลาสมา ที่ใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองเบื้องต้น

StripTest เป็นการพัฒนามาจากใบยาสูบพันธุ์ Nicotiana Benthamiana ที่ไม่ได้นำมาผลิตยาสูบ โดยได้นำไปทดสอบ พบว่าใบยาสูบพันธุ์นี้กระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนบางส่วนของเชื่อโควิด-19 ซึ่งก็จะนำโปรตีนนี้มาติดกับแผ่น StripTest  โดยใช้หลักทางการแพทย์ที่เรียกว่า “นาโนทองคำ “นำมาประกบกัน จึงสามารถนำไปทดสอบกับผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ หากผู้ป่วยตรวจแล้วผลเลือดออกมาเป็นบวก ก็ยังต้องเข้ารับตรวจในแบบ PCR เพื่อยืนยัน

“ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการเก็บข้อมูลเพื่อเก็บตัวอย่างให้มากที่สุด และสรุปผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์  สำหรับการตรวจ 1 คนต่อ 1 เครื่อง โดยล็อตแรก มีกำลังการผลิตได้ในหลักหมื่นเครื่อง หรือตรวจได้ 1 หมื่นราย ถัดไปอีก 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถผลิตได้ถึงหลักแสนเครื่อง หมายความว่าจะตรวจได้ 1 แสนรายเช่นกัน โดยช่วงแรกจะบริจาคให้ฟรี 

ในส่วนของราคาการตรวจแบบ PCR ราคาในการตรวจประมาณ 2,500-10,000 บาท  ซึ่งในการตรวจแบบ Chula COVID-19 StripTest อาจจะถูกกว่าในราคาประมาณ 250 บาท  และในอนาคตก็จะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็จะสามารถขยายไปได้ในโรงพยาบาลชุมชน หรือประชาชนทั่วไปสามารถตรวจเบื้องต้นด้วยตนเองได้  ทั้งนี้คาดว่าภายใน 2 เดือนผู้ป่วยในไทยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่น เนื่องจากยังมีผู้ป่วยไม่แสดงอาการ ซึ่งทำให้ควบคุมการระบาดโควิด-19 ลำบาก ดังนั้นการใช้ระบบ Chula COVID-19 StripTest Service อาจจะสามารถช่วยให้ขยายผลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ไวขึ้น” 

สำหรับระบบ Chula COVID-19 Strip Test Service คือ ระบบบริการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แบบรวดเร็ว โดยก่อนจะเข้ารับการตรวจ ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่านทาง Application ที่ http://covid19.thaitechstartup.org/ โดยจะมีคัดกรองโดยทีมแพทย์ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะต้องทำการนัดหมายเข้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ จากนั้นจะได้รับการตรวจโดยใช้ชุดตรวจแบบว่องไว Chula COVID-19 Strip Test

หากมีผลเป็นบวกจะทำการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อยืนยันผลด้วยวิธีมาตรฐานต่อไป หากผลเป็นลบและป้องกันการเกิดผลลบลวง (False negative) แนะนำให้กักตัวหรือเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)อย่างน้อย 14 วัน เมื่อพบว่าอาการไม่ดีขึ้นและมีความเสี่ยง ผู้ป่วยจะต้องกลับมาตรวจซ้ำภายใน 3 – 5 วันหลังจากได้รับการตรวจครั้งแรก

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 –15.00 น. ในระยะแรกสามารถให้บริการได้กลุ่มละ 50 คนต่อ ทั้งนี้บุคคลทั่วไปที่คาดว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงจะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนัดหมายการเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 เท่านั้น โดยผู้ที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าจะไม่สามารถเข้ามาขอรับบริการได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรสายด่วน COVID-19 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร.08-0441-9041(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือโทร.0-2218-0568 (ระหว่างเวลา 08.00 -17.00 น.)

ที่มา:https://www.thaihealth.or.th/Content/51752

Scroll to Top