เลื่อนการจัดงาน งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 ไม่มีกำหนด

ทางเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง ขอเลื่อนการจัดงาน งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการระดับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2563  เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค ยังไม่มีกำหนด 

Share on facebook
Share on twitter
Scroll to Top