ขั้นตอนการปฏิบัติ ณ จุดตรวจคัดกรอง COVID-19

ขั้นตอนการปฏิบัติ ณ จุดตรวจคัดกรอง COVID-19

ขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางผ่านจุดตรวจคัดกรองปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด และเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองรวมถึงคนใกล้ชิดของท่าน
.
เทศบาลนครยะลาขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจร และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพค่ะ
.
*หมายเหตุ*
กรณีผู้ที่ผ่านการคัดกรอง 2 ครั้ง แล้วผลตรวจวัดอุณหภูมิที่ปรากฏยัง “มากกว่า 37.3 องศา” เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯจะนำส่งเข้าขั้นตอนตรวจหาเชื้อทัน

ที่มา : เพจเทศบาลนครยะลา yalacity

Scroll to Top