งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ คปสอ.กาบัง 63

งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการระดับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ Theme “วิชาการย้อนวัย ใส่ใจโควิด-19” ในวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ ลานกีฬาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง 

ประกวดผลงานทางวิชาการทุกประเภท จำนวน ๘ ประเภท
(1) วิจัย/ R2R (Oral Presentation)
(2) CQI Clinic (Oral Presentation)
(3) CQI non-Clinic (Oral Presentation)
(4) นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Poster Presentation)
(5) สื่อด้วยภาพ (Photo voice) ในชุมชน
(6) สื่อด้วยภาพ (Photo voice) ในสถานบริการ
(7) เรื่องเล่า
(8) หนังสั้น

กำหนดการจัดส่งผลงานประกวด จำนวน 8 ประเภท ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทางอีเมล kabang.pho@hotmail.com หรือทางไลน์ผู้รับผิดชอบงาน ID LINE : hunnyloveu

Scroll to Top