ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลกาบัง จำนวน 5 อัตรา

  • ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

Scroll to Top