นิเทศเยี่ยมเยียน เเละเเลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมงานคลินิกเลิกบุหรี่

วันนี้เวลา 9.00 น ทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิและทีมนิเทศเสริมพลังการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้มานิเทศ เยี่ยมเยียน เเละเเลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมงานคลินิกเลิกบุหรี่ใน คปสอ กาบัง ณ ห้องประชุมใบไผ่ โรงพยาบาลกาบัง