ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

30/1/62 เวลา 9.30 น งานกายภาพบำบัด รพ.กาบังเเละพยาบาลฟื้นฟูประจำ รพสต.บ้านบันนังดามา ได้ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พร้อมมอบไม้เท้า 3 ขาให้เเก่ผู้ป่วย ในพื้นที่บ้านนิบงและบันนังดามา เขต รพสต.บ้านนันนังดามา อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา