นโยบายรณรงค์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ไทยเเละความเป็นไทย

วันพฤหัส ที่ 7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบังร่วมใจเเต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น ตามนโยบายรณรงค์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ไทยเเละความเป็นไทย ในสโลเเกนที่ว่า นุ่งถุง ไม่นุ่งสั้น สัปดาห์ละ 1 วัน