ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ.บ้านคชสิลา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น เจ้าหน้าที่ รพ.กาบัง เเละ เจ้าหน้าที่จาก รพสต.บาละ ได้ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ.บ้านคชสิลา ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา