ฝึกซ้อมแผนรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 คณะประเมิน EOC Rally ลงพื้นที่โรงพยาบาลกาบัง เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมแผนรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีสถานการณ์จำลองเหตุการณ์อัคคีภัย เพลิงไหม้อาคารพัสดุลุกลามไปทางตึกอาคารผู้ป่วยใน โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์อนุมัติเปิดแผน EOC จากการซ้อมแผนดังกล่าวสามารถดำเนินการตามแผนที่ได้เตรียมการไว้ โดยมีจุดแข็งในการสั่งการที่ชัดเจนกระชับรวดเร็วครอบคลุมทุกกล่องและมีการถ่ายทอดสด วีดีโอคอลผ่านไลน์กลุ่ม EOC KABANG โดยมีข้อเสนอแนะ พัฒนาการเขียนแผน IAP และเพิ่มความรวดเร็วในการรายงานสถานการณ์จาก sat ในภาคสนามขึ้นมายังศูนย์ EOC สำหรับการซ้อมแผนวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาบัง อบต.กาบัง เเละ อบต.บาละ ร่วมซ้อมเเผนเหตุเพลิงไหม้ในรูปเเบบ EOC เพื่อตอบโต้สถานการณ์ได้ยังทันท่วงที