ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพในโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบังและทีมเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ระหว่าง วันที่4-7 พฤศจิกายน 2561 และร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มแก่นักวิ่งตามเส้นทางธารโต-บันนังสตา-กรงปินัง และร่วมวิ่งจบโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดยะลาใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน จุดstart จากสวนขวัญเมืองยะลา-ค่ายสิรินธร รวมระยะทาง8.2km #หมอชวนวิ่ง