ทีมช่างศูนย์วิศวกรรมแพทย์ที่ 12 ทำการสอบเทียบเครื่องมือเเพทย์

สอบเทียบเครื่องมือเเพทย์ของโรงพยาบาลเเละ รพ.สต ในอำเภอกาบัง

29-30 พฤจิกายน 2561 ทีมช่างศูนย์วิศวกรรมแพทย์ที่ 12 จากสำนักงานสนับสนุสบริการสุขภาพ เขต 12 มาทำการสอบเทียบเครื่องมือเเพทย์ของโรงพยาบาลเเละ รพ.สต ในอำเภอกาบัง