โครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูเเลประชาชน​

โครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูเเลประชาชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

                 นพ.ซำซูดิน ดายะ ผอ.กาบัง สาธารณสุขอำเภอกาบัง พร้อมด้วมทีมแพทย์พยาบาลเเละเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกปฎิบัติงานกิจกรรมโครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูเเลประชาชน โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอกาบังเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์ ณ มัสยิดบ้านแยะใน โดยมีการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกกรม นวดเเผนไทย เจาะคัดกรองโรคมาลาเรียเเละกิจกรรมอำเภอยิ้ม