กิจกรรมโรงพยาบาลกาบัง

ฝึกซ้อมแผนรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 คณะประเมิน EOC Rally ลงพื้ …

ฝึกซ้อมแผนรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน Read More »

นโยบายรณรงค์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ไทยเเละความเป็นไทย

วันพฤหัส ที่ 7 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบังร่ว …

นโยบายรณรงค์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ไทยเเละความเป็นไทย Read More »

คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ > 65 ปี และ กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัส

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง ได …

คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ > 65 ปี และ กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัส Read More »

ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ.บ้านคชสิลา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น เจ้าหน้าที …

ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ.บ้านคชสิลา Read More »

ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

30/1/62 เวลา 9.30 น งานกายภาพบำบัด รพ.กาบังเเละพยาบาลฟื …

ลงเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Read More »

นิเทศเยี่ยมเยียน เเละเเลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมงานคลินิกเลิกบุหรี่

วันนี้เวลา 9.00 น ทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิและทีมนิเทศเสริมพล …

นิเทศเยี่ยมเยียน เเละเเลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมงานคลินิกเลิกบุหรี่ Read More »

นิเทศงาน เครือข่ายบริการสุขภาพกาบัง และลงตรวจเยี่ยม รพสต.

24 มกราคม 2562 นายเเพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ รองนา …

นิเทศงาน เครือข่ายบริการสุขภาพกาบัง และลงตรวจเยี่ยม รพสต. Read More »

โครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูเเลประชาชน

16 มกราคม 2562 นพ.ซำซูดิน ดายะ ผอ.โรงพยาบาลกาบัง พร้อมด …

โครงการบูรณาการหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูเเลประชาชน Read More »