จัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ออกซิเจนและสูญญากาศจำนวน 30 หัว ณ โรงพยาบาลกาบัง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระะบบ…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562