ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562