ข่าวสารโรงพยาบาล
เชิญชวนส่งผลงานวิชาการในกิจกรรม

มหกรรมวิชาการ คปสอ.กาบัง

วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ สสอ.กาบัง เวลา 09.00-16.30 น.

ข่าวสารโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกาบัง

ผ่านการรับรองสถานพยาบาลคุณภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) หรือ (สรพ.)

previous arrow
next arrow
Slider

นพ.ซำซูดิน ดายะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง

โปรแกรมและระบบงาน

ระบบตรวจสอบ PERSON

ระบบงาน HDC

ระบบ SIS

ระบบ SMS

ระบบคลังข้อมูล HT/DM

ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน HHC

รายงานวัคซีน MMR

รายงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กลุ่มงานและหน่วยงาน

E-Saraban

ระบบงานวิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ข่าวสารกิจกรรมโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

หลักราชการ

25 มีนาคม 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.ทักษิณ

11 มีนาคม 2562

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการประชุมวิชาการสัญจรสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยฯ ภาคใต้

04 มีนาคม 2562

กรมสนับสนุนฯ สธ. ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

03 มีนาคม 2562

ONE PAGE​

บทความและสาระสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข /FANPAGE

เครือข่ายสุขภาพจังหวัดยะลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

โรงพยาบาลเบตง

โรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

โรงพยาบาลบันนังสตา

โรงพยาบาลธารโต

โรงพยาบาลกรงปีนัง

 

ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกาบัง จังหวัดยะลา

205 ม.5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073-239-323 , 073-239-201