previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมโรงพยาบาล

กิจกรรมโรงพยาบาล

อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องฮัจญ์

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกาบัง ได้จัดอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพ โดยนายแพทย์ซำซูดิน ดายะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบัง และเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข ได้ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวในการรับ …

โปรแกรมและระบบงานโรงพยาบาล

ระบบตรวจสอบ PERSON

ระบบงาน HDC

ระบบ SIS

ระบบ SMS

ระบบคลังข้อมูล HT/DM

ระบบบันทึกงานเยี่ยมบ้าน HHC

รายงานวัคซีน MMR

รายงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่

กลุ่มงานและหน่วยงาน

E-Saraban

ระบบงานวิชาการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ข่าวสารโรงพยาบาล

  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • ประกาศรับสมัครงาน

14 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รวม 3 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบ 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง ระบบ water treatement โดยวิธีคัดเลือก

18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ออกซิเจนและสูญญากาศจำนวน 30 หัว ณ โรงพยาบาลกาบัง 

31 มกราคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบ 2562 

11 มีนาคม 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.ทักษิณ

04 มีนาคม 2562

สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการประชุมวิชาการสัญจรสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยฯ ภาคใต้

03 มีนาคม 2562

กรมสนับสนุนฯ สธ. ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รออัฟเดต

ONEPAGEโรงพยาบาล

มาลาเรีย

24 เมษายน 2562

HA 2019

13 มีนาคม 2562

EOC Rally

26 มีนาคม 2562

7 อันตราย

28 ธันวาคม 2561

คลินิกฟ้าใส

28 ธันวาคม 2561