ตารางการให้บริการ

กลุ่มงาน/หน่วยงาน

ข่าวสาร รพ.

นพ.ซำซูดิน ดายะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ลิงค์ทั่วไป
  • ITA โรงพยาบาลกาบัง
  • 43 แฟ้ม จังหวัดยะลา
  • คลังข้อมูล HT/DM จังหวัดยะลา
  • ระบบรายงานความเสี่ยง
  • HA คุณภาพโรงพยาบาล

ข่าวสารประกาศโรงพยาบาล

Scroll to Top